14-02-2018

Plan dnia w Żłobku

Żłobek zgodnie z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Poznania posiada 41 miejsc organizacyjnych. W żłobku realizowany jest program opiekuńczo-pielęgnacyjny i edukacyjny stworzony w oparciu o pedagogikę M. Montessori oraz metodę W. Sherborne.

Bazę programu opiekuńczo-pielęgnacyjnego stanowi plan dnia opracowany w oparciu o zasadę wolności wyboru, zgodnie z fazami rozwojowymi i potrzebami dziecka. Plan dnia PDF

Żłobek zgodnie z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Poznania posiada 41 miejsc organizacyjnych. Dysponuje pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Żłobek mieści się w wynajmowanym, wolnostojącym piętrowym budynku z ogrodem, tarasem i piaskownicą.

W żłobku realizowany jest program opiekuńczo-pielęgnacyjny i edukacyjny stworzony w oparciu o pedagogikę M. Montessori oraz metodę W. Sherborne. Priorytetem w pracy opiekuńczo-wychowawczej jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, budowanie bliskiej stabilnej relacji opiekun-dziecko, rozpoznawanie potrzeb dziecka, zaspokajanie ich i udzielanie adekwatnego wsparcia.

Bazę programu opiekuńczo-pielęgnacyjnego stanowi plan dnia opracowany w oparciu o zasadę wolności wyboru, zgodnie z fazami rozwojowymi i potrzebami dziecka.

Dzięki stałemu rozkładowi dnia dzieci mają poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa. W każdej z grup obowiązuje taki sam harmonogram dnia, przedstawiony poniżej:

 

Plan dnia w wersji PDF – pobierz – Plan dnia Wesołe Koziołki