Nauczyciel montessoriański

Rola nauczyciela

„Pomóż mi zrobić to samemu” – słowa wypowiedziane przez dziecko, stały się myślą przewodnią pedagogiki Montessori i są skierowane do dorosłego.

Rozumiemy przez to że, nauczyciel czuwa i obserwuje, podchodzi do dzieci i udziela im indywidualnych rad, uczy zasad postępowania i sekwencji ruchów. Swoje spostrzeżenia zapisuje na specjalnych kartach obserwacji, które po pewnym czasie stają się podstawą oceny i diagnozy pracy dziecka. Nauczyciel powinien chwalić wykonaną pracę, a nie samo dziecko. Dziecko znajduje największą satysfakcję w tym, że umie coś zrobić samodzielnie.

 

10 zasad nauczyciela montessoriańskiego

 • Nigdy nie mówi źle o dziecku, koncentruje się na tym, co w nim dobre
 • Starannie i nieprzerwanie dba o otoczenie. Pokazuje dziecku, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce
 • Prezentuje prosto i dokładnie sposób pracy z wybranym przez dziecko materiałem, ale stanowczo i łagodnie powstrzymuje próby nieprawidłowego postępowania z daną rzeczą
 • Dyskretnie i nieprzerwanie obserwuje dzieci, jest zawsze gotowy zareagować na wezwanie dziecka, które potrzebuje jego pomocy. Słucha dziecka i odpowiada na jego pytania
 • Aktywnie pomaga nawiązać kontakt dziecka z przygotowanym otoczeniem i przechodzi do pozornie biernej roli, gdy ten kontakt jest już nawiązany. Nauczyciel pracuje wg zasad: 

Wspiera w wyborze materiału
Wskazuje prawidłowy sposób posługiwania się materiałem
Wycofuje się w celu zapewnienia dziecku samodzielnej pracy

 • Szanuje dziecko pracujące, nie przerywa mu, ani nie zadaje pytań
 • Szanuje dziecko, które odpoczywa lub przygląda się pracy innych lub też zastanawia się nad tym, co będzie robiło. Nauczyciel nie przeszkadza mu w tym i nie zmusza do innych form aktywności
 • Sprawia, że jego obecność odczuwa tylko dziecko poszukujące, a pozostaje niezauważalny dla tego, które się odnajduje
 • Niestrudzenie powtarza prezentacje dzieciom, które wcześniej odmówiły ich przyjęcia oraz tym, które jeszcze się nie nauczyły i nie pokonały własnych niedoskonałości
 • Szanuje dziecko, które popełnia błędy i nie poprawia ich natychmiast. Jak tylko jest gotowe pozwala dziecku odkryć błąd i samodzielnie go poprawić


 • Facebook