Kadra

Nasz zespół składa się z młodych, doświadczonych, wykształconych i dynamicznych nauczycielek, które wspierają w myśl Marii Montessori samodzielny rozwój małego człowieka w przeznaczonym na ten cel czasie, co daje mu możliwość sięgania ku większym rzeczom. Nasze doświadczenie pozwala nam kształtować u naszych wychowanków umiejętności społeczne, podejmowania decyzji oraz działania w zespole. Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Mając doświadczenie w realizacji programów autorskich ( jedna z nas dostała nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej, II stopnia ), ciągle aktywnie doskonalimy swoje doświadczenie oraz praktykę poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych.

Kursy i szkolenia

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym,
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek Pedagogika, specjalizacja: Andragogika,
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek , Resocjalizacja,
 • Kurs pedagogiki Marii Montessori – w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
 • Studium Pedagogiczne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Podyplomowe studia Technologia Kształcenia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Szkolenie „Jak chronić małe dziecko przed krzywdzeniem? Rola kuratora rodzinnego” Terenowy Komitet Praw Dziecka w Poznaniu
 • Szkolenie „Pedagogika Ulicy” – Grupa Animacji Społecznej „REZERWAT” w Poznaniu
 • Kurs postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia u dzieci – przeprowadzone przez ratownika medycznego
 • Podyplomowe studia Marketingu i Zarządzania Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Facebook