19-02-2018

Metoda Montessori – trochę historii

Metoda Montessori, edukacja Montessori, pedagogika Montessori – wiele nazw dla jednego podejścia… 

Zacznijmy od historii

Maria Montessori urodziła się w 1870 roku w Rzymie. Jako pierwsza kobieta ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim. Doktor Maria Montessori była tym samym jedną z pierwszych kobiet- lekarzy we Włoszech. Była antropologiem, pedagogiem i od 1900 roku wykładała na uniwersytecie. W 1907 roku założyła przedszkole Casa dei Bambini (pol. Dom Dzieci). To właśnie w tej placówce opracowała swoją słynną metodę nauczania.

U podstaw poszukiwań, opracowań tej innowacyjnej metody znalazła się niechęć i krytyka Marii Montessori do standardowych systemów panujących w szkołach – potocznie określanych jako „szkolna ława”. Jak można odnaleźć w literaturze i licznych opracowaniach Maria Montessori nie określała, że wynalazła nową metodę a „jedynie” obserwowała dzieci i na postawie tego sformułowała pomysły i opracowania. Jednak nie można umniejszać jej dokonań gdyż właśnie jej podejście oparte na zdiagnozowaniu bodźców i systemów mających najlepszy wpływ na dzieci było innowacją.

Metoda Montessori

Jednym z najbardziej rewolucyjnych wniosków Montessori było zwrócenie uwagi na otoczenie dziecka podczas nauki. Uważała, że dla rozwijania się oraz wykształcenia pewności siebie, dzieci potrzebują środowiska silnie skoncentrowanego na nich.

Metoda Montessori

Wśród potrzeb, jakie zaobserwowała znalazły się

Radość z uczenia się,

Miłość i porządek

Potrzeba bycia niezależnym

Potrzeba bycia szanowanym i słuchanym

Zainteresowanie faktami

Jednocześnie utrzymywała, że potrzeby te są uniwersalne, niezależnie od narodowości, płci, rasy czy pochodzenia dziecka.

System wypracowany przez Montessori oparty jest na silnym przekonaniu o spontanicznym działaniu ludzkiego intelektu. Jej trzy podstawowe zasady to obserwacja, wolność jednostki oraz przygotowanie środowiska.

To, na czym nam najbardziej zależy to, aby rodzice naszych podopiecznych czuli się bezpiecznie i pewnie zostawiając swoje pociechy w środowisku, które zaspokaja wszystkie ich potrzeby edukacyjne, społeczne i emocjonalne. Dzięki stosowaniu programu zgodnego z Montessori wszystkie te potrzeby są możliwe do spełnienia, a dodatkowo dzieci uczą się podejścia „mogę to zrobić”, co zdecydowanie przyczynia się do sukcesów w każdej dziedzinie życia dziecka, a w konsekwencji dorosłego człowieka.